studia niestacjonarne: jednolite studia magisterskie, kierunek lekarski

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia niestacjonarne jednolite magisterskie, określony wyłącznie dla kierunku lekarskiego.

  • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 czerwiec 2019 r.
  • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 1 wrzesień 2019 r.
  • ogłoszenie list rankingowych oraz list rezerwowych – 2 wrzesień 2019 r.

 

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy przyjmowania dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rankingowej

lista nr 1

2  wrzesień 3 – 4  wrzesień

lista nr 2

5  wrzesień 6  wrzesień

lista nr 3

9  wrzesień 10  wrzesień

lista nr 4

12  wrzesień 13  wrzesień

lista nr 5

16  wrzesień 17  wrzesień

lista nr 6

19  wrzesień 20  wrzesień

lista nr 7

23  wrzesień 24  wrzesień

lista nr 8

26  wrzesień 27  wrzesień

 

  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 28 wrzesień 2019 r.