studia stacjonarne: jednolite studia magisterskie, kierunek lekarski

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne  jednolite magisterskie, określony wyłącznie dla kierunku lekarskiego.

  • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 czerwiec 2019 r.
  • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 8 lipiec 2019 r.
  • ogłoszenie list rankingowych oraz list rezerwowych – 11 lipiec 2019 r.

 

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy przyjmowania dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rankingowej

lista nr 1

11 lipiec

12 – 16 lipiec

(z wyłączeniem 14 lipiec)

lista nr 2

19  lipiec

20 – 22 lipiec

(z wyłączeniem 21 lipiec)

lista nr 3

25  lipiec

26 – 27 lipiec

lista nr 4

2  wrzesień 3  wrzesień

lista nr 5

5  wrzesień 6  wrzesień

lista nr 6

9  wrzesień 10  wrzesień

lista nr 7

12  wrzesień 13  wrzesień

lista nr 8

16  wrzesień 17  wrzesień

lista nr 9

19  wrzesień 20  wrzesień

lista nr 10

23  wrzesień 24  wrzesień

lista nr 11

26  wrzesień 27  wrzesień

 

  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 28 wrzesień 2019 r.