stacjonarne studia drugiego stopnia

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 

I NABÓR

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 czerwca 2021 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych:  13 września 2021 r.
 • ostateczny termin nadsyłania plików w formie elektronicznej – 13 września 2021 r.
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Malarstwo – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Sztuki wizualne – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
 • rozmowy kwalifikacyjne: 14 września 2021 r.
 • ogłoszenie list rankingowych: 15 września 2021 r.
 • dostarczanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  14 – 19 września 2021 r.
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 22 września  2021 r.

 

W przypadku kierunków studiów, na które po terminie 22 września 2021 r. liczba osób wpisanych na listę studentów będzie mniejsza od liczby zaplanowanego na dany kierunek limitu przyjęć, może być prowadzony – II nabór. Lista kierunków na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 23 września 2021 roku.

II NABÓR

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  23 września 2021 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych:  26 września 2021 r.
 • ostateczny termin nadsyłania plików w formie elektronicznej – 26 września 2021 r.
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Malarstwo – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Sztuki wizualne – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
 • rozmowy kwalifikacyjne: 27 września 2021 r.
 • ogłoszenie list rankingowych: 27 września 2021 r.
 • dostarczanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  27 – 28 września 2021 r.
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 30 września  2021 r.