niestacjonarne studia drugiego stopnia – semestr letni

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 2 marca 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowa kwalifikacyjna wyłącznie dla osób, które ukończyły studia na kierunku innym niż zgodny lub pokrewny: 3 marca 2023 roku
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 3 marca 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 3 marca 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  3 – 6 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  3 – 10 marca 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 9 marca 2023 roku

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 19 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych –19 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 19 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 20 lutego 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 20 lutego 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  20 – 22 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  20 – 28 lutego 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 24 lutego 2023 roku

 

BUDOWNICTWO

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 2 marca 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 3 marca 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 3 marca 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  3 – 6 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  3 – 10 marca 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 9 marca 2023 roku

 

ELEKTROTECHNIKA

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 2 marca 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowa kwalifikacyjna wyłącznie dla osób, które ukończyły studia na kierunku innym niż zgodny lub pokrewny: 3 marca 2023 roku
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 3 marca 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 3 marca 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  3 – 6 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  3 – 10 marca 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 9 marca 2023 roku

 

INFORMATYKA

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 2 marca 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowa kwalifikacyjna wyłącznie dla osób, które ukończyły studia na kierunku innym niż zgodny lub pokrewny: 3 marca 2023 roku
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 3 marca 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 3 marca 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  3 – 6 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  3 – 10 marca 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 9 marca 2023 roku

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 19 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych –19 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 19 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 20 lutego 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 20 lutego 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  20 – 22 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  20 – 28 lutego 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 24 lutego 2023 roku

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 2 marca 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 3 marca 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 3 marca 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  3 – 6 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  3 – 10 marca 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 9 marca 2023 roku

 

LOGISTYKA

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 2 marca 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 2 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 3 marca 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 3 marca 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  3 – 6 marca 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  3 – 10 marca 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 9 marca 2023 roku

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 19 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych –19 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 19 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 20 lutego 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 20 lutego 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  20 – 22 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  20 – 28 lutego 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 24 lutego 2023 roku

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 19 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych –19 lutego 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 19 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 20 lutego 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 20 lutego 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  20 – 22 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  20 – 28 lutego 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 24 lutego 2023 roku