studia niestacjonarne: pierwszy stopień i jednolite studia magisterskie

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczy wszystkich proponowanych kierunków studiów, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

 

I NABÓR
  • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 czerwiec 2019 r.
  • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 14 wrzesień 2019 r.
  • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 17 wrzesień 2019 r.
  • przyjmowania dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rankingowej – 17 – 19 wrzesień 2019 r.
  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 20 wrzesień 2019 r.

 

 

W przypadku kierunków studiów, na które po terminie 19 września br. liczba osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) będzie mniejsza od liczby zaplanowanego na dany kierunek limitu przyjęć, może być prowadzony – II nabór. Lista kierunków na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 20 września 2019 roku.

II NABÓR
  • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 20 wrzesień 2019 r.
  • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 22 wrzesień 2019 r.
  • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 24 wrzesień 2019 r.
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 25 wrzesień 2019 r.
  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 27 wrzesień 2019 r.