niestacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczy wszystkich proponowanych kierunków studiów, z wyłączeniem kierunku lekarskiego:

  • rozpoczęcie rejestracji internetowej –  1 maja 2022 r.
  • ostatni dzień rejestracji internetowej – 18 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
  • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 18 września  2022 r.
  • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 20 września  2022 r. (do godz.: 23:59)
  • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 20 września  2022 r.
  • ogłoszenie list rankingowych – 20 września  2022 r.
  • obowiązek wgrania skanów wszystkich wymaganych dokumentów do systemu rejestracji internetowej od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  20 – 23 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
  • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami: 20 – 24 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia – do 29 września  2022 r.