niestacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczy wszystkich proponowanych kierunków studiów, z wyłączeniem kierunku lekarskiego:

  • rozpoczęcie rejestracji internetowej –  1 czerwca 2021 r.
  • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 20 września  2021 r.
  • ogłoszenie list rankingowych – 22 września  2021 r.
  • dostarczanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  22 – 26 września 2021 r.
  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów  i nieprzyjętych na studia – do 29 września  2021 r.