studia stacjonarne: pierwszy stopień i jednolite studia magisterskie

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczy wszystkich proponowanych kierunków studiów, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

 

II NABÓR
 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 sierpień 2019 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 wrzesień 2019 r.
 • przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 wrzesień 2019 r.
  • Architektura wnętrz – godz. 9:00, ul. Wiśniowa 10, bud. A-24
  • Arteterapia – godz. 10:00, Al.Wojska Polskiego 69, bud. A-16, sala 17
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – godz. 10:00, ul. prof. Z. Szafrana 19, bud. A-15, sale: 2, 108, 111
  • Grafika – godz. 9:00, ul. Wiśniowa 10, bud. A-24
  • Jazz i muzyka estradowa – godz. 10:00, ul. prof. Z. Szafrana 19, bud. A-15, sale: 04, 4
  • Malarstwo – godz. 9:00, ul. Wiśniowa 10, bud. A-24
  • Sztuki wizualne – godz. 9:00, ul. Wiśniowa 10, bud. A-24
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 wrzesień 2019 r.
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 wrzesień 2019 r.
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 wrzesień 2019 r.

 

 

I NABÓR
 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 czerwiec 2019 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 8 lipiec 2019 r.
 • przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 10 lipiec 2019 r.
  • Architektura wnętrz – godz. 9:00, ul. Wiśniowa 10, bud. A-24
  • Arteterapia – godz. 10:00, Al.Wojska Polskiego 69, bud. A-16, sala 17
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – godz. 10:00, ul. prof. Z. Szafrana 19, bud. A-15, sale: 2, 108, 111
  • Grafika – godz. 9:00, ul. Wiśniowa 10, bud. A-24
  • Jazz i muzyka estradowa – godz. 10:00, ul. prof. Z. Szafrana 19, bud. A-15, sale: 04, 4
  • Malarstwo – godz. 9:00, ul. Wiśniowa 10, bud. A-24
  • Sztuki wizualne – godz. 9:00, ul. Wiśniowa 10, bud. A-24
 • ogłoszenie list rankingowych oraz list rezerwowych – 11 lipiec 2019 r.

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy przyjmowania dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rankingowej

lista nr 1

11  lipiec

12 – 16 lipiec

(z wyłączeniem 14 lipiec)

lista nr 2

19  lipiec

20 – 22 lipiec

(z wyłączeniem 21 lipiec)

lista nr 3

25  lipiec

26 – 27 lipiec

 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 30 lipiec 2019 r.

W przypadku kierunków studiów, na które po terminie 27 lipca br. liczba osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) będzie mniejsza od liczby zaplanowanego na dany kierunek limitu przyjęć, może być prowadzony – II nabór. Lista kierunków na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 1 sierpnia 2019 roku.