stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczy wszystkich proponowanych kierunków studiów, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

I nabór
 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 maja 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 11 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 11 lipca  2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 11 lipca 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na nadsyłanie plików drogą elektroniczną do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego  – 11 lipca  2022 r.  (do godz.: 23:59) na kierunki:
  • Architektura wnętrz – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Grafika – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Malarstwo – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Sztuki wizualne – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 13 lipca  2022 r.
 • rozmowy kwalifikacyjne/sprawdziany/egzaminy wstępne odbędą się wyłącznie dla kandydatów ubiegających się o przyjęcia na kierunki studiów:
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 13 lipca 2022 r., godz.: 10:00 w Instytucie Muzyki, budynek A15, ul. Szafrana 19, 65-246 Zielona Góra, sala 4 (sprawdź na mapie)
  • jazz i muzyka estradowa: 13 lipca 2022 r., godz.: 10:00 w Instytucie Muzyki, budynek A15, ul. Szafrana 19, 65-246 Zielona Góra, sala 4 (sprawdź na mapie)
 • ogłoszenie list rankingowych oraz list rezerwowych – 14 lipca 2022 r.

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (do godz.: 23:59)

terminy nadsyłania pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra oryginałów dokumentów wgranych wcześniej do systemu rejestracji internetowej w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami (liczy się data stempla pocztowego)

lista nr 1

14 lipca 2022 r.

14 – 19 lipca 2022 r.

14 – 22 lipca 2022 r.

lista nr 2

22 lipca 2022 r.

22 – 23 lipca 2022 r.

22 – 26 lipca 2022 r.

lista nr 3

26 lipca 2022 r.

26 – 27 lipca 2022 r.

26 – 29 lipca 2022 r.

 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 29  lipca 2022 r.

Lista kierunków na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 1 sierpnia 2022 roku.

II nabór
 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 13 września  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 13 września 2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 13 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na nadsyłanie plików drogą elektroniczną do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego  – 13 września 2022 r (do godz.: 23:59) na kierunki:
  • Architektura wnętrz – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Grafika – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Malarstwo – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Sztuki wizualne – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 15 września 2022
 • rozmowy kwalifikacyjne/sprawdziany/egzaminy wstępne odbędą się wyłącznie dla kandydatów ubiegających się o przyjęcia na kierunki studiów:
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 15 września 2022 r., godz.: 10:00 w Instytucie Muzyki, budynek A15, ul. Szafrana 19, 65-246 Zielona Góra, sala 4 (sprawdź na mapie)
  • jazz i muzyka estradowa: 15 września 2022 r., godz.: 10:00 w Instytucie Muzyki, budynek A15, ul. Szafrana 19, 65-246 Zielona Góra, sala 4 (sprawdź na mapie)
 • ogłoszenie list rankingowych – 16 września 2022 r.
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  16 – 19 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  16 – 20 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 29 września 2022 r.