stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczy wszystkich proponowanych kierunków studiów, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

II NABÓR
 • rozpoczęcie rejestracji internetowej –  1 sierpnia 2021 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września  2021 r.
 • ostateczny termin nadsyłania plików w formie elektronicznej – 15 września  2021 r.
  • Architektura wnętrz – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Arteterapia – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:  rekrutacja-arteterapia@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Grafika – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Jazz i muzyka estradowa – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Malarstwo – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Sztuki wizualne – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
 • ogłoszenie list rankingowych – 17 września  2021 r.
 • dostarczanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  17 – 22 września 2021 r.
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów  i nieprzyjętych na studia – do 24 września  2021 r.

I NABÓR
 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 czerwca 2021 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 12 lipca  2021 r.
 • ostateczny termin nadsyłania plików w formie elektronicznej – 12 lipca  2021 r.
  • Architektura wnętrz – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Arteterapia – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:  rekrutacja-arteterapia@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Grafika – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Jazz i muzyka estradowa – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Malarstwo – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Sztuki wizualne – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
 • ogłoszenie list rankingowych oraz list rezerwowych – 14 lipca 2021 r.

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy dostarczania dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rankingowej

lista nr 1

14 lipca 2021 r.

14 – 21 lipca 2021 r.

lista nr 2

23 lipca 2021 r.

23 – 26 lipca 2021 r.

lista nr 3

28 lipca 2021 r.

28 – 29 lipca 2021 r.

 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów  i nieprzyjętych na studia – do 30  lipca 2021 r.

W przypadku kierunków studiów, na które po terminie 30 lipca 2021 r. liczba osób wpisanych na listę studentów będzie mniejsza od liczby zaplanowanego na dany kierunek limitu przyjęć, może być prowadzony – II nabór. Lista kierunków na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 1 sierpnia 2021 roku.