sztuki wizualne

sztuki wizualne – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kandydat zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl

1.w formie plików PDF  prace własne (zdjęcia minimum 10 prac) oraz dokumentację do każdej z prac, obejmującą:

 • imię i nazwisko
 • tytuł pracy
 • technika
 • wymiary
 • ewentualny komentarz

Każda praca powinna być umieszczona na osobnym zdjęciu.

2. w formie pliku PDF odpowiedzi na trzy poniższe pytania:

 • Jaka wystawa sztuki lub wydarzenie artystyczne oglądane w muzeum, galerii, programie kulturalnym TV lub Internecie zrobiło na Pani/Panu duże wrażenie? Proszę wyjaśnić dlaczego i krótko je scharakteryzować.
 • Twórczość którego artysty szczególnie Pan/Pani ceni i podziwia.Proszę uzasadnić wybór.
 • Co chciałaby/chciałby Pani/Pan opowiedzieć o swoich pracach? Jakie były ich źródła inspiracji?Każda odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 300 słów

Wymienione powyżej pliki należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej, jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

 

sztuki wizualne – studia stacjonarne drugiego stopnia

Kandydat zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl

1.w formie plików PDF  prace własne oraz dokumentację do każdej z prac, obejmującą:

 • imię i nazwisko
 • tytuł pracy
 • technika
 • wymiary
 • ewentualny komentarz

Każda praca powinna być umieszczona na osobnym zdjęciu.

2. w formie pliku PDF odpowiedzi na dwa poniższe pytania:

 • Proszę o wypowiedź dotyczącą przedstawionych prac uwzględniającą założenia, idee, źródła inspiracji, opis użytych środków wyrazu.
 • Proszę o wypowiedź uwzględniającą charakterystykę i refleksje dotyczące wybranej wystawy, wydarzenia artystycznego, w której brał/a Pan/i udział jako uczestnik lub obserwator.

Każda odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 500 słów.

Wymienione powyżej pliki należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej, jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.