rekrutacja uzupełniająca na kierunek lekarski

 

UWAGA!

W związku z niewypełnionym limitem przyjęć – 70 miejsc na studia stacjonarne i 70 miejsc na studia niestacjonarne (spowodowanym rezygnacjami po przyjęciu na studia) została ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 5 października 2021 r. i prowadzona będzie  wyłącznie dla osób znajdujących się na liście rezerwowej – na podstawie wyników uzyskanych przez te osoby w postępowaniu rekrutacyjnym w lipcu 2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca przewiduje ogłoszenie 7 list rankingowych.

Zakończy się najpóźniej 22 października 2021r., jeżeli limit zostanie wypełniony np. przy 3 liście rankingowej, wówczas zakończy się proces ogłaszania kolejnych list rankingowych.

Prosimy dokładnie zapoznać się  ze szczegółowym kalendarzem rekrutacji uzupełniającej i przestrzegać wskazanych w nim terminów dostarczania dokumentów (wgrywania skanów na swój profil rekrutacyjny).

 

Szczegółowy kalendarz rekrutacji uzupełniającej na kierunek lekarski – wspólny dla studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022:

 1. ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 5.10.2021 r.,
  • składanie dokumentów (wgrywanie skanów do systemu rekrutacyjnego) przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia – 6.10.2021 r.,
 2. ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 7.10.2021 r.,
  • składanie dokumentów (wgrywanie skanów do systemu rekrutacyjnego) przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia – 8.10.2021 r.,
 3. ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 11.10.2021 r.,
  • składanie dokumentów (wgrywanie skanów do systemu rekrutacyjnego) przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia – 12.10.2021 r.,
 4. ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 13.10.2021 r.,
  • składanie dokumentów (wgrywanie skanów do systemu rekrutacyjnego) przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia – 14.10.2021 r.,
 5. ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 15.10.2021 r.,
  • składanie dokumentów (wgrywanie skanów do systemu rekrutacyjnego) przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia – 17.10.2021 r.,
 6. ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18.10.2021 r.,
  • składanie dokumentów (wgrywanie skanów do systemu rekrutacyjnego) przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia – 19.10.2021 r.,
 7. ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 20.10.2021 r.,
  • składanie dokumentów (wgrywanie skanów do systemu rekrutacyjnego) przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia – 21.10.2021 r.,
 8. ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) – 22.10.2021 r.