Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Oliwia Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, III rok