Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Maciej Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, I rok

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Budynek A-29
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra

e-mail: dziekanat@wmie.uz.zgora.pl
www.wmie.uz.zgora.pl