Wydział: Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Biologicznych
Sebastian Wydział Nauk Biologicznych, Doktorant

Wydział Nauk Biologicznych

ul. Prof. Szafrana 1
65-516 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@wnb.uz.zgora.pl
www.wnb.uz.zgora.pl