Wydział: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie - od 1 września 2017 r. - Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego