Wyniki rekrutacji

Aby sprawdzić wyniki rekrutacji - zaloguj się na swoje konto

zakładka: MOJE WYNIKI

 

UWAGA!

Dokumenty dostarczają wyłącznie osoby z decyzją przy wniosku (status) - zakwalifikowany do przyjęcia na studia

 

Komplet dokumentów  należy dostarczyć:

  1. najpierw - ELEKTRONICZNIE  za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego
  2. następnie - POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
    • dostarczając: oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wcześniej wgranych elektronicznie dokumentów
    • w terminie określonym na profilu elektronicznym kandydata w zakładce dokumenty.

 

Dostarczone oryginały dokumentów będzie można odebrać w Biurze Obsługi Studenta.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.